Actieleren

Leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Dat is de kern van actieleren. Het Actie Leer Netwerk past de methodiek toe en inspireert en stimuleert zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties om de methodiek ook te gebruiken. Artie Ramsodit is facilitator voor dit netwerk. Daarnaast geeft CitySolutions.nl actieleren vorm voor diverse andere opdrachtgevers. Bijvoorbeeld voor MOCCA, als het gaat om actieleren in een leergemeenschap. Of voor ‘sociaal werk werkt‘ door inzet van spelmethodieken gericht op actieleren.

In deze korte video’s komen verschillende bouwstenen van actieleren aan de orde: van vraagstuk naar mandaat (1), alle betrokkenen aan tafel ( 2), knelpunten overwinnen (3), experimenteren met oplossingen (4), en van topidee naar standaard (5).

1 Van vraagstuk naar mandaat
2 Alle betrokkenen aan tafel

3 Knelpunten overwinnen
4 Experimenteren met oplossingen
5 Van topidee naar standaard