Feelings & facts

CitySolutions.nl is gespecialiseerd in het combineren van ‘feelings & facts’ bij lastige stedelijke vraagstukken. Dat doen we met actieonderzoek en door inzet van methodieken gericht op actieleren. Op deze wijze combineert CitySolutions.nl inzichten over gevoelens en feiten om stakeholders beter te begrijpen. Met bewonersgerichte methodieken faciliteren we oplossingen vanuit de behoeften en voorkeuren van (kwetsbare) bewoners en andere betrokkenen.