Over Artie Ramsodit

Artie Ramsodit is gespecialiseerd in actieleren en participatieve interventies. In 2014 is Artie gepromoveerd in het opmerkzaam handelen van (frontline)professionals in onbekende situaties. Verder was Artie zeven jaar gemeenteraadslid in Haarlem (2010-2016). Ook was ze docent bij de Master Urban Management aan de Hogeschool van Amsterdam, strateeg bij de politie en beleidsadviseur bij de rijksoverheid.

Sinds 2015 is Artie bestuurder en toezichthouder in de domeinen onderwijs, sociale huisvesting en welzijn. Vanwege haar brede ervaring op zowel het bestuurlijk niveau als het niveau van het handelen van professionals in de praktijk, is zij in staat om vraagstukken vanuit verschillende (stakeholders)perspectieven te beschouwen.